Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Шерибане Османи

Почитувани,

На ден 19.11.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Шерибане Османи со наслов '' Демократска парламентарна контрола и надзор на агенција за национална безбедност ", во менторство на Проф. д-р Назми Маличи.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk

најдоцна до 18.11.2020 до 16.00 часот.