Одбрана на специјалистички труд Васко Јаначкоски

Нa ден 02.04.2021, во 16:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидат Васко Јаначкоски на тема: „Систем за резервација на билети за автобус“.

Ментор: проф. д-р Ќире Јаќимоски

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk - најдоцна до 01.04.2021 до 16:00 часот.