Одбрана на специјалистички труд Бојан Јовески

Нa ден 20.05.2021, во 15:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажан јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидат Бојан Јовески на тема: „Предности и слабости на HIDS и NIDS во мрежна околина“.

Ментор: Проф. Д-р Ќире Јаќимоски

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk - најдоцна до 19.05.2021 до 15:00 часот.